sluoksna

sluoksna
slúoksna sf. (1) 63 1. sing. Rtr, NdŽ tech. iš plaušelių sudarytas purus, nesukrus storo lyno pavidalo verpimo pusgaminis: Karštinė sluoksna, šukuotinė sluoksna TksTŽ.pluoštas: Šiųmečių linų gera slúoksna 1. 2. Ob atskiras linų ar kanapių pluoštelis: Iš slúoksnų veja botagą J.Jabl(Skp). Atskirk man linų slúoksną Kp. Tu labai storom slúoksnom veji virves Šmn. Sluoksninis botagas suvytas iš trijų slúoksnų Užp. Nelygios buvo slúoksnos, tai ir virvė kumeliuota Sdk. Kai veji virvelę, slúoksnas reikia pašlapint Lel. 3. Jn(Pmp), Krs, Vb, , Skdt, Trgn, Pd, LKAI114 nuo medžio (ppr. lazdyno ar karklo) nuplėšta skalelė krepšiams, sietams dirbti, dalgiui tverti ir pan., plėša: Reikia iš lazdų prilupt slúoksnų Šlčn. Kap [lazdyną] nedaugi imi lenkt, tai slúoksna atšokdo Rod. Pirma išsiplėšk sluoksnelių, paskiau mokykis pinti Grz. Išplėšk slúoksnų i nupink krežį, krepšį, kretulą Vkš. Prisiplėšiau slúoksnų, dirbsiu krapšę Šd. Dalgę įtvėrė su slúoksna Brž. Išplėšk karklyno slúoksną, reiks įtverti dalgę Kp. ^ Nuo trumpo karklo ilgą slúoksną nuplėšia (rogės) Užp. 4. kuokštas, pluoštas, gabana (apie šieną, plaukus ir pan.): Sluoksnom da šienas šlapias Dglš. Plaukai jo slúoksnom sulipę, reikia mazgot Brž. Linų sluoksnẽlę suverpsiu Pnd. | prk.: Tiesias per aukštai pakilusį dangų vėjo genamos debesėlių pakulotos sluoksnos . 5. žr. sluoksnis 1: Oras slúoksnom vaikščioja Švnč.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sluoksna — slúoksna dkt. Vẽja virvẽlę iš dviejų̃ slúoksnų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sluoksnis — 1 sluoksnis sm. (1) NdŽ; MP93, M, Rtr, LL251, GTŽ, sluoksnỹs (3) 1. DŽ, Všv plokščia medžiagos masė, esanti kieno paviršiuje arba tarp panašių masių: Reik juodą žemės sluoksnį vartyti (arti) ir misti Užv. Užberk an uogų cukraus sluoksnį Šv. Odą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išplėša — ìšplėša sf. (1) 1. vandens išneštas, išplėštas tarpas, griovys: Iš visų kraštų sklysta sutirpę daiktai srovėmis kaip upės vanduo per pylimų išplėšą prš. 2. išplėšta žemė, išartas dirvonas: Taip ir stovi nesėtos pievų išplėšos Všk. 3. Pl kas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sluoksnė — sf. (1) 1. žr. sluoksna 2: Jūs geros kanapės, kad tokios ilgos sluoksnės Lš. Jo botago viena sluoksnė plonesnė, kita storesnė Nmn. 2. Srj žr. sluoksna 3: Prisidariau sluoksnių – pinsiu kašiką Nmn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvejotinė — sf. (1) Ds trečioji virvės sluoksna …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvija — apvijà sf. (3b) Užv, ãpvija (1) 1. žr. apvijys: Pasiimk ãpviją, būs smagiau vyti Ms. Duok popieriaus skiautelę ãpvijai Slnt. 2. trečioji virvės sluoksna, užvija: Botagui reikia storesnės ãpvijos, bus kietesnis Pšl. Storai virvei reikalinga… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšokdyti — 1. žr. atšokti 2: Kap jį (lazdyną) nedaugia imi lenkt, tai sluoksna atšokdo Rod. 2. žr. atšokti 9: Kap tik keturiolikti meteliai, tai mergynaičių cicukės ir atšokdo Rod. šokdyti; atšokdyti; iššokdyti; sušokdyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • driekos — sf. pl. (1) 1. pakulos: Išmintus linus braukant atkrimta spaliai ir driekos Vž. Stambių linų stambios ir driekos Krkl. ^ Reik tau tų akinių kaip šunie driekų Šts. ║ linų ar kanapių pluoštas virvei vyti, sluoksna: Iš driekų veja votagus Pln. ║ bot …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drožlė — drožlė̃ sf. ppr. pl. (4) K, drõžlė (2) 1. SD1176, SD355, R207 drožtuvu, obliumi, peiliu ar kitu įrankiu plonai nudrožta skiedra: Tokia ilga susiraičius drožlė̃ Jnšk. Drõžlės lakioja į šalis, kai jis obliuoja Skr. Su peiliu pridrožė drožlių Užp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paseilėti — tr. seilėmis pašlapinti: Kad būtų lygus siūlas, paseilėt Pb. Paseilėk sluoksną, bus gražesnis sąmatas Ds. Siūlą reikia gerai paseilėti Up. | refl. tr. DŽ1: Trynė šeivas, pirštus pasiseilėdama rš. seilėti; apseilėti; atsiseilėti; įs …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”